ارسال پیشنهادات و انتقادات

آدرس : کیلومتر 75 اتوبان تهران قزوین شهرک صنعتی نظرآباد بلوار امیرکبیر خیابان میخک پلاک 34

تلفن های کارخانه : 2-45333080 - 026

تلفن تهران : 26643892

تلفن کرج : 32527431

راه ارتباط مستقیم

کیلومتر 75 اتوبان تهران قزوین شهرک صنعتی نظرآباد بلوار امیرکبیر خیابان میخک پلاک 34 

شماره تماس پشتیبانی:

کرج : 32527431

تهران : 26643892