ساندویچ سرد باگت 80% گوشت قرمز

وضعیت:
موجود
توضیحات:

ساندویچ سرد
ساندویچ سرد
ساندویچ سرد باگت
غذاهای آماده
ساندویچ آماده
ساندویچ
انواع ساندویچ
ساندویچ با کیفیت
بهترین ساندویچ
ساندویچ میهمانی
ساندویچ دورهمی
ساندویچ جشن ها
ساندویچ میهمانی ها
ساندویچ همایش ها
ساندویچ اردو ها
ساندویچ با کیفیت
بهترین ساندویج

قیمت:

7,000 تومان

تعداد:
امکانات

ساندویچ سرد باگت 80% گوشت

ساندویچ سرد
ساندویچ سرد باگت
غذاهای آماده
ساندویچ آماده
ساندویچ
انواع ساندویچ
ساندویچ با کیفیت
بهترین ساندویچ
ساندویچ میهمانی
ساندویچ دورهمی
ساندویچ جشن ها
ساندویچ میهمانی ها
ساندویچ همایش ها
ساندویچ اردو ها
ساندویچ با کیفیت
بهترین ساندویج

نظر خود را بنویسید