به شرکت بازرگانی آدلیکو خوش آمدید

021​-88743845 , 021-88739215

به شرکت بازرگانی آدلیکو خوش آمدید

021​-88743845 , 021-88739215

 چشم انداز
ــــــــــــــــــــــــــ
- مد
یریت شرکت تلاش می کند جهت جلب اعتماد عمومی و ایجاد بازار قابل رقابت مجموعه کارکنان و زیرساخت‌های لازم را طبق استانداردهای بین المللی ایجاد نماید.
- جلب نظر مشتریان و ایجاد روابط سالم و دو طرفه لازمه کار می باشد.
- خدمات مورد اطمینان به مشتریان ارائه گردد.
- تیم های کاری برای ارائه خدمات مورد نظر آموزش دیده و تربیت گردند.
- شرکت به یک مجموعه بروز و بین المللی قابل قبول برای مشتریان داخلی و بین المللی تبدیل گردد.